یا باران

بیا باران

زمین جای قشنگی ایست

من از اهل زمینم.

خوب میدانم فصل فصلش زیباست

صدای چه چه بلبل برا گل میزند بیرون زه سینه او

گل از خاک نمناک میروید و زیبا میشود او

بیا باران به شوق کودکانه بیا باران

برای چشمان خیس لیلی بیا باران

باباران تا دوباره کمان هفت رنگ اسمان را باز بینم

من از جنس زمینم

خوب میدانم پیش ازتو بو خاک چه بوی است

پس از تو فرح بخشست زیبا

هوای دشت بیشه زارها

بیا باران

بیا باران

چه کس گفته نیای تو بیا برشور جامه ای چرکین زمین را

به حرف اینان و ان گوش مسپار که نمیخواهند تورا

چراکه میترسند بیفتت نقاب تذویر ازچهرهاشان

بیا باران برای چشم های منتظر ببار

هم دلش باش هم رهش باش

بیا باران بکوب خود را پنجره ی انسانیت پاک پاکش کن

زمین من طول و عرض همدلی وهمنواییست

زمین جای قشنگی نیست.دروغ است 

/ 0 نظر / 12 بازدید